Tag Manager 360

Google Tag Manager 360 är en förbättring och utökning av befintliga Tag Manager, som tidigare var en del av Analytics men nu läggs ut som en separat produkt under 360-paraplyet. Grundfunktionaliteten är densamma – Tag Manager 360 är som namnet antyder ett verktyg för att hantera taggar, eller spårningskod, på hemsidan.

Alla Googles egna taggar har naturligtvis inbyggt stöd i produkten, men detsamma gäller ett stort antal taggar från tredje part. De som inte uttryckligen är listade kan läggas till som anpassade HTML-taggar.

Huvudfunktioner

  • Tag Manager 360 innehåller mallar och funktionalitet för att utlösa förprogrammerade händelser baserat på användarens beteende.
  • Taggarna kan enkelt och snabbt bytas ut utan ingrepp i koden på hemsidan, eftersom de placeras i s.k. containers.
  • Säkerhetsfunktioner finns på plats för att spåra fel och begränsa vilken typ av taggar som får användas genom svart- eller vitlistning.
  • Du kan publicera och testa taggarna i testmiljöer innan de publiceras på hemsidan.