Analytics 360

Några produkter i Googles Analytics 360-svit är nya, medan ett par andra bara fått ett nytt namn som indikerar att de nu ingår i samma serie. Analytics 360 är helt enkelt Google Analytics Premium som begåvats med ett nytt namn.

Analytics Premium/360 är i korthet en betalversion av Google Analytics med väsentligt utökad funktionalitet inriktad på stora företag. I Premium/360 ingår bland annat dygnet runt-support, utbildning, snabbare datainsamling och uppdateringar.

Dessutom höjs gränserna för datainsamling och rapportering avsevärt. Exempelvis höjs taket för antalet träffar som kan behandlas per månad från 10 miljoner till 1 miljard och antalet datarader i rapporter från 50 000 till 3 miljoner. För priset får du också uttryckliga garantier vad gäller bland annat uppdateringar och tillgänglighet.

Sammanfattning

  • Google Analytics 360/Premium är en produkt riktad mot stora företag med stora behov, och en direkt konkurrent till produkter som Adobe Analytics Premium.
  • Den relativt höga licenskostnaden innebär att produkten bara bör övervägas om behovet finns. För att få avkastning på investeringen bör företaget ha möjlighet att lägga minst en heltidstjänst på webbanalys.
  • Existerande Premium-kunder behöver inte bekymra sig om något utöver namnbytet. Funktionaliteten är i princip identisk, men liksom övriga produkter i 360-serien hamnar Analytics 360 under ett gemensamt paraply med tät integration mellan de individuella delarna.
  • Analytics Premium-kunder får inte per automatik tillgång till övriga produkter i Google Analytics 360 Suite och prisbilden för uppgraderingar och enskilda tillägg är för närvarande okänd.